• ساعت : ۱۱:۳:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 109
  • کد خبر : ۷۷۱۷۰
    /  3
كسب مقام برتر غرفه آموزشی جشنواره شهید مطهری توسط دانشكده دندانپزشكی
کسب مقام برتر غرفه آموزشی و دریافت لوح تقدیر ، ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیندهای آموزشی بابت زحمات اساتید و دانشجویان در راه اندازی و ارائه غرفه آموزشی در دوازدهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه سال 1398 . 
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0