منو عمومی


دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی:

تلفن:33205168_061 
       061-33205169
دورنگار: 33205320_061
ایمیل آکادمیک: fdentistry@ajums.ac.ir

روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی:

تلفن داخلی: 5816
اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی:
تلفن: 33205170-061
تلفن داخلی: 2354
معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی:
تلفن: 33205170-061
تلفن داخلی: 2346
ایمیل آکادمیک: dental_research@ajums.ac.ir
آدرس دانشکده دندانپزشکی:


اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده دندانپزشکی

کد پستی دانشکده دندانپزشکی:
6135715775

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8